fbpx

Novembrový pred-otvárací event Versace Villa Slovakia

Novembrový pred-otvárací event Versace Villa Slovakia

Otvárací event máme naplánovaný na jar, ale chceli sme villu stihnúť ukázať zopár ľuďom, ktorí sa profesionálne zaoberajú eventmi, seminármi a školeniami, ešte pred zimou. A myslíme si, že sa nám to podarilo.

Event center – Photo: Jan Freire

Event sme naplánovali na 21. november podvečer.

V parku zasadený areál dozdobil florista Pali Onder, ktorý už svojimi kvetinovými kreáciami spríjemňoval aj priestory Anglickej kráľovnej a inej medzinárodnej smotánky. V kreatíve nezaostávali ani šikovné ruky Martiny Priekalovej zo štúdia Jasmine, v ktorej skvelom prevedení južanskej atmosféry by ste ťažko hľadali známky slovenského naturelu.

Vo vstupných priestoroch vítali hostí ladné tóny talianskych majstrov v podaní sláčikového kvarteta od Kiral Artists, ktoré perfektne dopĺňali atmosféru Villy. Na veľkej obrazovke sa premietala prezentácia dronových záberov z exteriéru, ktorý predstavíme v teplejšom období. 

Noblesu priestorov pozdvihli aj priam rozprávkové svadobné šaty prestížnej španielskej značky Clara Rosa zo Svadobného salónu Infniti Púchov.

Po úvodnej prehliadke Villy a jej priestorových možností na usporiadanie eventov a izieb s možnosťou luxusného ubytovania sme sa presunuli do Event centra. Tu už bolo všetko pripravené na prezentáciu celého projektu ako aj predstavenie dodávateľov, ktorí nám pomohli tento event zrealizovať. 

Následne prišli na rad talianske chuťovky  v podaní originálneho Neapolčana Antonia, ktoré na tanieroch vyslovene spievali a to aj s jeho typickým prízvukom. Správnym výberom sme si boli istí už na ochutnávke pred akciou a Antonio z reštaurácie Block nám opätovne potvrdil, že sme sa nemohli rozhodnúť lepšie. 

Aby sa nám dobre a efektívne networkovalo, doplnili sme energiu aj pravým talianskym proseccom od Hamsik Winery a pravými talianskymi dezertmi taktiež od Antonia a torty z dielne Lollipops s.r.o. Kočky sa úplne trafili do našich talianskych predstáv a ulahodili tak nielen mlsným jazýčkom, ale aj pohľadom. Poďakovať tiež chceme Dušanovi Hamšíkovi, ktorý prosecco priviezol osobne v deň eventu.

Stretnutie zaujímavých ľudí, potenciálne spolupráce a závan leta pri jednom z 9-tich najkrajších domácich bazénov Europy podľa Christies´ predčilo očakávania zúčastnených. Skvelá energia vyústila do osožných synergií a my si držíme palce, nech sa v takomto zložení stretávame čo najviac a najčastejšie. 

Organizátorom srdečne ďakujeme za pomoc pri realizácii, všetkým zúčastneným za čas, ktorý s nami strávili a pre vás ostatných sme snáď dostatočným impulzom na to, aby ste nás prišli navštíviť čo najskôr. 

Tešíme sa na vás na Ville, priatelia 😉. 

Bridal suite – Photo: Jan Freire

Deň pred eventom sme na Ville privítali aj finalistku Miss Universe 2007 Katku a nafotili sme svadobné šaty na krásnej bridal-suite, ako aj v našom krytom bazéne. Fotky z tohto fotenia si môžete pozrieť tu.

Kvety a výzdoba: Jasmine – kvety a dekor
Taliansky catering: chef Antonio pre BLOCK
Výzdoba exteriéru: Palo Onder
Planning: Castle Weddings
Nápoje: Hamsik Winery
Hudba: Kiral Artists
Torta: Lollipops
Káva: Marco Polo
Rentals: Brilliant Agency
Media partner: Bridee
Foto: Jan Freire a Pavol Harum

12 Reasons Why Versace Villa Slovakia is The Ultimate Event Venue

12 Reasons Why Versace Villa Slovakia is The Ultimate Event Venue

Nestled in the picturesque landscapes of Slovakia lies a hidden gem, the Versace Villa Slovakia. This historical villa, brimming with modern conveniences, offers a unique and exclusive venue for luxurious events and upscale clientele. If you’re searching for the perfect location for your next celebration, be it an intimate gathering or a grand banquet, this villa checks all the boxes. In this blog post, we’ll delve into why the Versace Villa is an exceptional choice for your special event and ultimate event venue.

Versace Villa Slovakia: Ultimate Event Venue

1. Location and Accessibility

Situated conveniently close to Bratislava and Vienna airports, the Versace Villa Slovakia provides easy access for your guests, making it a seamless choice for those traveling from near and far. Within just 50 to 90 minutes, you can transport your guests from the bustling cities to the tranquility of this idyllic estate.

2. Historical Elegance with Modern Comforts

This villa seamlessly blends the charm of a historical estate with modern amenities. The underfloor heating, a luxurious swimming pool, and a picturesque waterfall create an inviting and comfortable atmosphere for your guests.

3. Enchanting Garden

The Versace Villa boasts a sprawling garden with an energy that is nothing short of enchanting. Surrounded by lush greenery, this hidden oasis offers a serene escape while being conveniently close to civilization.

4. Stunning Inside Pool

The addition of a remarkable indoor pool has earned the Versace Villa a place on the list of the nine most beautiful inside pools in Europe by the prestigious Christie’s. This feature adds an extra layer of grandeur to your event, making it truly unforgettable.

inside pool at the Versace Villa Slovakia

5. Versatile Interior and Exterior Spaces

Versatility is key when planning events, and this villa doesn’t disappoint. With countless nooks and crannies both indoors and outdoors, you’ll find an array of possibilities for your event, allowing you to craft the perfect ambiance.

6. Exclusive Events ONLY

The Versace Villa Slovakia is not open to the public, ensuring that your event will be private and exclusive. It’s the perfect setting for those who seek a luxury venue for their lavish celebrations.

7. Varied Capacity

With the ability to accommodate both intimate gatherings and large celebrations, the Versace Villa can serve a seated menu for 80 guests or host banquets for up to 200 people. The flexibility in capacity ensures that your event is tailor-made to your specific needs.

8. Combining Business with Relaxation

For those looking to blend business with leisure, the term “bleasure,” the Versace Villa is the perfect destination. Host corporate events, meetings, or conferences while offering your guests the opportunity to relax in style.

9. Ample Parking

The convenience of on-site parking for approximately 20-30 cars ensures that your guests will have a hassle-free experience from the moment they arrive.

10. Luxurious Accommodation

The Versace Villa provides a luxury bridal suite that is the stuff of dreams. Additionally, there’s room for up to 16 people on-site, and more accommodations are available within walking distance, ensuring everyone has a comfortable place to stay.

11. Event Planning Freedom

Enjoy the freedom of planning your event with a blank canvas at your disposal, and rest assured knowing you have the support of the Versace Villa’s background for planners.

12. Networking Opportunities

Collaboration and growth opportunities are plentiful at the Versace Villa. Join forces with this prestigious venue to make your event a resounding success and watch your network expand.


The Versace Villa Slovakia is not just an ultimate event venue; it’s an experience. With its perfect blend of history and modernity, stunning surroundings, and a wealth of features and amenities, it’s the ideal choice for those seeking an exclusive and unforgettable event. Make your next celebration truly special by choosing the Versace Villa, where luxury and elegance meet in the heart of Europe.

Will you follow us on Instagram? You can see introducional reels and definitely news.

Experience the Elegance of Versace Villa Slovakia

🏰✨ Experience the Elegance of Versace Villa Slovakia 🇸🇰 | Intimate Reception for 6 or Grand Celebrations for 20! 🥂🎉

Join us as we step inside the breathtaking Versace Villa in Slovakia for a glimpse of pure luxury and timeless beauty. In this video, we showcase an intimate reception for 6 people in a stunning room fit for royalty. But that’s not all! Discover how you can host a grand celebration for up to 20 people in this exquisite setting. Get ready to be captivated by the opulence and charm of Versace Villa, where dreams become reality.

Welcome to a world where luxury and timeless beauty intertwine to create an unforgettable experience – the Versace Villa in Slovakia. In this exclusive blog post, we invite you to join us on a virtual tour of this exquisite venue, where dreams truly become a reality.

As you step inside the Versace Villa, you’ll find yourself immersed in an atmosphere of pure luxury and sophistication. Our latest video showcases an intimate reception for 6 people, held in a room that exudes an aura fit for royalty. The elegant decor, lavish furnishings, and meticulous attention to detail set the stage for an event that is nothing short of extraordinary.

But what makes Versace Villa truly exceptional is its versatility. While we start with a glimpse of an intimate gathering, the possibilities within this grand space are endless. Imagine hosting a grand celebration for up to 20 people in this very room, surrounded by opulence and charm that rival the finest European villas. It’s a setting where every moment feels like a scene from a fairy tale.

Versace Villa, with its 6400 square meters of beauty, boasts a plethora of special corners and places that are perfect for capturing the most enchanting moments of your special day. Whether you’re planning a wedding, anniversary, or any other momentous occasion, this venue offers an abundance of stunning backdrops and settings to choose from.

In our video, we aim to bring to life the grandeur and beauty that Versace Villa offers, making it the ideal destination for creating cherished memories. So, sit back, relax, and get ready to be captivated by the opulence and charm of Versace Villa, where your dreams truly become reality. Join us on this journey and let the magic of Versace Villa in Slovakia sweep you off your feet.

Venue: Versace Villa Slovakia
Florist: Svadby Jasmine
Photo: Jan Freire